W procesie wdrażania przepisów ochrony danych osobowych w organizacji, jedną z najtrudniejszych rzeczy jest podniesienie świadomości pracowników. Dlatego proponujemy skorzystanie z profesjonalnego szkolenia przeprowadzanego przez praktyka w tej dziedzinie. W trakcie szkolenia, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

Podstawowych zasad ochrony danych osobowych

 • Zasada legalności,
 • Zasada celowości,
 • Zasada adekwatności,
 • Zasada ograniczenia czasowego,
 • Zasada merytorycznej poprawności,
 • Zasada rozliczalności,
 • Zasada przejrzystości

Praw osób wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

 • prawo do informacji,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu.

Procedur Bezpieczeństwa

 • fizyczna kontrola dostępu,
 • polityka czystego biurka,
 • polityka czystego ekranu,
 • polityka czystego druku,
 • kontrola dostępu do systemów informatycznych,
 • zasadach korzystania z poczty elektronicznej,
 • zasadach korzystania z internetu.

Naruszeń ochrony danych osobowych

 • przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych,
 • utrata danych,
 • nieautoryzowana modyfikacja danych,
 • nieuprawnione ujawnienie danych,
 • nieuprawniony dostęp do danych,
 • w trakcie przesyłania lub przechowywania.

Skontaktuj się z nami

Ostatnie wpisy na blogu

Klienci, którzy nam zaufali