Treść RODO, w przypadku części organizacji przewiduje obowiązek powołania w ramach swoich struktur Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wybór właściwej osoby, cechującej się odpo­wiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych, mającej pełnić tę funkcję nie jest prosty.

Dlatego w ramach opłat abona­mentowych, wszelkie obowiązki nadzorcze wynikające z RODO mogą zostać przejęte przez firmę PJ‑Secure IT!

Co możesz zyskać?

 • Dostosowanie wymogów do Państwa organizacji
 • Niższe koszty względem pracownika pełnoetatowego
 • Wsparcie osoby z wiedzą i doświadczeniem
 • Dostępność dostosowaną do potrzeb

Zakres usług w ramach przejęcia funkcji IOD

 • Prowadzenie okresowych kontroli wewnętrznych (audytu) zgodności organizacji oraz podmiotów przetwarzających z przepisami ochrony danych osobowych.
 • Opracowanie i opiniowanie zasadności zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania
 • Opracowanie, wdrożenie oraz nadzór nad realizacją tzw. obowiązku informacyjnego
 • Aktualizacja i nadzór nad stworzoną dokumentacją ochrony danych osobowych
 • Reprezentacja w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • Szkolenie pracowników i współpracowników z zasad przestrzegania ochrony danych osobowych.
 • Zarządzanie w sytuacji wystąpienia incydentów bezpieczeństwa t.j. wyciek danych, skarga na niezgodne z prawem przetwarzanie itp.
 • Współpraca z działem IT w zakresie wdrażanie zabezpieczeń informatycznych poprzez wyznaczenie wymaganych form zabezpieczeń oraz nadzór nad ich wdrożeniem.
 • Prowadzenie konsultacji przy ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA) w zakresie doboru metodyki, identyfikacji zagrożeń, oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, oceny skutków wystąpienia zagrożeń, planu postępowania z ryzykiem DPIA.

Skontaktuj się z nami

Ostatnie wpisy na blogu

Klienci, którzy nam zaufali