Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów IT jest zalecane każdej firmie przechowującej dane w formie elektronicznej. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych, dostarczamy pełne informacje dotyczące wykorzystywanego oprogramowania, skuteczności i lukach stosowanych środków bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeń wycieku danych oraz najlepszych praktyk IT.

Audyt zakończony jest raportem, w którym opisujemy stan faktyczny bezpieczeństwa danych i stopień ryzyka ich wycieku. Ponadto proponujemy konkretne rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa organizacji.

W trakcie audytu weryfikujemy:

 • Architekturę sieci
 • Zarządzanie zaporami sieciowymi
 • Ochronę sieci (Firewall, IDS, IPS)
 • Konfigurację serwerów
 • Przechowywanie danych
 • Sposoby zarządzania protokołami, certyfikatami itp.
 • Konfigurację serwerów poczty
 • Mechanizmy uwierzytelnienia i kontroli dostępu
 • Urządzenia użytkownika
 • Monitoring
 • Zgodność z wdrożonymi procedurami (IZSI) i przepisami prawa (KRI)

Skontaktuj się z nami

  Ostatnie wpisy na blogu

  Klienci, którzy nam zaufali