Celem przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa danych osobowych jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy lub instytucji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

W wyniku przeprowadzonych prac, sporządzany jest dla Państwa raport zawierający wnioski, które pozwolą Państwu na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych.

Raport zawiera również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.

Audyt zawiera weryfikację:

 • obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych
 • umów powierzenia wraz z określeniem podmiotów z którymi powinny zostać zawarte
 • spełnienia obowiązków informacyjnych
 • spełniania zasad ochrony danych osobowych
 • sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • legalności procesów przetwarzania danych
 • posiadanych danych i identyfikację procesów przetwarzania danych
 • obecnie posiadanej dokumentacji ochrony danych
 • polityk, procedur związanych z ochroną danych osobowych
 • nadanych upoważnień i uprawnień do systemów IT

Skontaktuj się z nami

Ostatnie wpisy na blogu

Klienci, którzy nam zaufali